MADEN HİZMETLERİMİZ

14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” uyarınca faaliyet sahiplerinin yükümlülüğü olana ÇED ve PTD sürecinde Doğaya Yeniden Kazandırma Planını’nın hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Müdürlüğü’ne sunularak takibi ÇED Yeterlilik Belgesine sahip firmamız tarafından yürütülmektedir.

 

Bu yönetmelik orman alanı dışındaki alanlarda sürdürülen ya da sürdürülebilecek faaliyet için geçerli olup, orman alanlarındaki faaliyetler de proje sahibi onaylanmış rehabilitasyon projesini İl Çevre Müdürlüğü’ne sunmakla yükümlüdür. 

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müeesseler olarak tanımlanır. GSM Ruhsatı; Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır. Faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak gruplandırılırlar.

 

Aşağıdaki belirtilen izinleri kapsar.
 
  • ÇED izni

  • İşletme belgesi

  • Emisyon izni

  • Deşarj İzni

  • İtfaiye izni

  • Açılma ruhsatı

  • Diğer İzinler 

 

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerleridir. 

 

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese 

Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerleridir.

 

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerleridir.

 

Sıhhî Müessese

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

 

Sağlık Koruma Bandı

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.

 

Sağlık koruma bandı, çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

© 2022 enva tüm hakları saklıdır.

Aziziye Mah. Cinnah Cad. Pilot Sokak No: 15 /4 Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

T: +90 312 426 00 88 F: +90 312 426 00 99 E: info@envamuhendislik.com

  • Facebook Classic
  • Instagram
  • Twitter Classic