İş Yeri Hekimliği

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81. Maddesi: Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

 

© 2014 enva tüm hakları saklıdır.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic