İş Güvenliği Uzmanı

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde 4'e göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

 

30 Haziran 2012'de yürürlüğe giren bu yeni kanunla birlikte 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri  işyeri hekimi ve iş güvenliği için tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı çalıştırmak ve bu hizmeti veren firmalardan hizmet almayla yükümlüdürler.

 

Bu kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı, iş güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık  ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde uygulanır.

 

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.

 

- Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

Acil durum ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerinin verilmesi ve tatbikatların yapılması. 

İş güvenliği prosedürlerinin ve İç Yönetmeliklerin hazırlanması.

İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması.

- Kişisel koruyucularla ilgili kontrol ve denetimlerin yapılması.

- Periyodik olarak denetimler yapılıp raporlanması.

 

 

© 2014 enva tüm hakları saklıdır.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic