Çevre Lisansları

© 2022 enva tüm hakları saklıdır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, bir çevre görevlisi kontrolünde çalışmak zorundadırlar. Bu hizmet, ya istihdam edilen çevre görevlisi/görevlileri tarafından ya da çevre danışmanlık firmaları tarafından verilir.

Çevre Danışmanlık kapsamında, gerekli çevre izin / çevre lisanslarına başvurmak bizzat çevre görevlisi / görevlileri yetkisindedir.

 

 

Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı Aşamaları

 

 

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için, yetkili mercie e-başvuru yapılır.

e–başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

 

 

Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi

GFB alındıktan sonra, işletme 6 ay içerisinde GFB’ni çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirmek zorundadır, bu süre içinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır.

 

 

GFB’ni çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre görevlisi, şahsi e- imzasıyla elektronik ortamda başvuru yapar. Başvurunun uygun bulunması halinde 5 yıl geçerli olan çevre izni/çevre izin ve lisansı alınmış olur.

 

 

Lisans aşamasında izlenecek adımlar;

 

 

- Lisans konusu ile ilgili olarak özel belgelerin hazırlanması   

- Ortak belgelerin hazırlanması

- Lisans aşamasının tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması

 

Hizmet verilen lisans konuları aşağıdaki gibidir;

 

- Geri Kazanım Lisansları 

- Bertaraf Lisansları

- Ara Depolama Lisansları

- İşletme Lisansları

- Arındırma Lisansları

 

 

 

 

 

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic