İş Güvenliği Uzmanlarımızdan Serkan BİLGİN "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında İSGÜM tarafından Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesini haketmiştir. 


Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri;

MADDE 7 - İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini 8 inci maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen çalışanlarca yapılmasını sağlar.


Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler

MADDE 8 – Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılır.

Asbest Söküm Uzmanlığı

© 2014 enva tüm hakları saklıdır.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic